HerníPrůmysl.cz   |   GameIndustry.cz

Přehled o českém herním průmyslu   |   Czech game industry overview

České produkční a distribuční společnosti, média a univerzity   |   Czech producers, distributors, media and universities

Publikace Český herní průmysl | Czech Video Game Industry | 2016 v PDF (2.3 MB)
VÝROBCI | PRODUCERS

Aktivní registrované české produkční společnosti | Active registered czech production companies

Icarus Games s.r.o.

www.icarusgames.com

VUISS Technologies s.r.o.

www.vuiss.com
facebook.com/vuiss
info@vuiss.com


DISTRIBUTOŘI | DISTRIBUTORS

České distribuční společnosti | Czech distribution companies

ConQuest entertainment a.s.

www.cqe.cz
info@conquest.cz

Sony Czech, spol. s r.o.

www.sony.cz
facebook.com/SonyCZSK


MÉDIA | MEDIA

Hlavní česká internetová média | Main czech online media

České tištěné magazíny a TV pořady | Czech printed magazines and TV shows


VZDĚLÁNÍ | EDUCATION

Vývoj počítačových her

Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
gamedev.cuni.cz

Animovaná a interaktivní tvorba

Západočeská Univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění
fdu.zcu.cz

Počítačové hry a grafika

České Vysoké Učení Technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
fel.cvut.cz

Herní tvorba

Vyšší odborná škola grafická v Jihlavě
www.vosg.cz

Vývoj her a multimediálních aplikací

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií
www.kreativnistredni.cz